دانلود مجموعه سوالات قلم چی سال 95-96

دانلود مجموعه سوالات قلم چی سال 95-96

دانلود مجموعه سوالات قلم چی سال 95-96

 

سوالات و پاسخ تشریحی و کلیدی آزمونهای قلمچی در سال تحصیلی 95-96 در ادامه مطلب آورده شده است. این آزمونها برای مقاطع و رشته های تحصیلی ریاضی و تجربی، و به صورت رایگان جهت دانلود شما قرار گرفته است.

 

    آزمون 22 اردیبهشت 96

    آزمون 15 اردیبهشت 96

    آزمون 1  اردیبهشت 96

    آزمون 18 فروردین 96

    آزمون 7  فروردین 96

    آزمون 20  اسفند 95

    آزمون  6  اسفند 95

    آزمون 15  بهمن 95

    آزمون  8  بهمن 95

    آزمون 24  دی 95

    آزمون  3  دی 95

    آزمون 19  آذر 95

    آزمون  5  آذر 95

    آزمون 21 آبان 95

    آزمون 7 آبان 95

مهندس امیر محمودزاده