دانلود مجموعه نمونه سوالات گاج سال 96-97

دانلود مجموعه نمونه سوالات گاج سال 96-97

دانلود مجموعه نمونه سوالات گاج سال 96-97

 

سوالات و پاسخ تشریحی و کلیدی  آزمونهای گاج در سال تحصیلی 96-97 در ادامه مطلب آورده شده است. این آزمونها برای مقاطع و رشته های تحصیلی مختلف و به صورت رایگان جهت دانلود شما قرار گرفته است

 

 

    آزمون 17 فروردین 97

    آزمون  7  فروردین 97

    آزمون  18  اسفند 96

    آزمون   4   اسفند 96

    آزمون 20  بهمن 96

    آزمون  6   بهمن 96

    آزمون  22  دی  96

    آزمون  1  دی   96

    آزمون 17  آذر  96

    آزمون  3   آذر  96

    آزمون 19 آبان  96

    آزمون  5  آبان  96

    آزمون  21  مهر 96

 

 

 

 

 

 

مهندس امیر محمودزاده