نمونه سئوالات قلم چی

نمونه سئوالات قلم چی سال دهم ، یازدهم ، دوازدهم
مهندس امیر محمودزاده