رتبه های برتر کنکور سراسری 1396

رتبه های برتر تک رقمی ها ، دو رقمی ،سه رقمی(رشته ریاضی و تجربی)
مهندس امیر محمودزاده